XSolvo
Current user:   guest    Change     Preferences 
   List directory   History   Similar   Print version 
XSolvo 
   About XSolvo 
Articles 
html2xml 
tradufix 
TVProgramGrabber 
download 
Philosophy 
gallery 

XSolvo > TVProgramGrabber

 
rw-rw-r--   stga   wheel

TVProgramGrabber

Ett program som kan läsa webbplatser som har tv-guider eller listningar av program och lagra hämtade listningar till en XML fil. Programmet är konstruerat så att man ska inte behöva en ny version för att lägga till kanaler eller om tv-guidernas källutseende ändras. Allt går att styra mha konfigurationsfiler och XML Transformations skript.Reference TVProgramGrabber
http://www.xsolvo.com/XSolvo/TVProgramGrabber


Prev. Homepage