TVProgramGrabber

Ett program som kan läsa webbplatser som har tv-guider eller listningar av program och lagra hämtade listningar till en XML fil. Programmet är konstruerat så att man ska inte behöva en ny version för att lägga till kanaler eller om tv-guidernas källutseende ändras. Allt går att styra mha konfigurationsfiler och XML Transformations skript.
Driven by coWiki 0.3.4-dev web collaboration tool.